Rady

  • platnost lékařských předpisů je 14 dní včetně data vystavení
  • u receptů na antibiotika je platnost předpisu pouze 5 dní
  • recepty vystavené lékařskou službou první pomoci platí pouze jeden den následující po jejich vystavení
  • léky s prošlou dobou použitelnosti nebo nespotřebované léky nevyhazujte do běžného odpadu – můžete je u nás odevzdat a  my se postaráme o jejich bezpečnou likvidaci.